Produkter

Workshop

DKK 597.00 (including 25% moms)

Et forløb med Qigong og oplæg, der giver indsigter og redskaber til at mindske stress og få mere livskraft. Fordelt på 16 moduler, med et modul hveranden uge.

DKK 97.00 (including 25% moms)

Qigong og meditation for verdensfred #3 - live 4. oktober 2022 kl. 18.30-20.00. Replay af #1 og #2 er inkluderet.

DKK 397.00 (including 25% moms)

Denne MeTreat ser vi kort på Daoismens og Kristendommens "dyder og dogmer". Vi taler om deres forståelse og anvendelse af begrebet lys. Vi fortsætter emnet med den indre alkymi fra MeTreat om at lære at lave guld.

DKK 397.00 (including 25% moms)

Den indre alkymi handler om at skabe den gyldne nektar, som er metaforen for Qi. Men ikke bare Qi, men den transformation af Qi, som  betyder en øget bevidsthed og dermed personlig og spirituel selvudvikling.

DKK 397.00 (including 25% moms)

Yin & Yang – Balance mellem at VÆRE og at GØRE. Kom og mærk, hvor stor forskel det kan gøre at VÆRE og restituere førend du skal GØRE.

DKK 397.00 (including 25% moms)

En MeTreat med fokus på din personlighed forklaret i energi! 

DKK 397.00 (including 25% moms)

Dit ego kan være styret af frygt eller tillid. Frygt lammer og tillid åbner verden for dig og dig for verden.

DKK 397.00 (including 25% moms)

Intuition bor faktisk to steder – i krop og i sind. Du lærer om den ene vigtige faktor, som ALTID forpurrer sand intuition.

DKK 397.00 (including 25% moms)

Karma kan være en streng læremester! Tiden er inde til at forløse de tunge karmiske lektier og træde ind en tid præget af oplysning, intuition og forståelsen af at skabe trygge og kærlige fællesskaber.

DKK 397.00 (including 25% moms)

MeTreat - Fra ubalance i Qi til sygdom (online). I denne MeTreat fokuserer vi på, hvilken betydning de fem elementer har for vores velvære og selvudvikling. Hvilken indflydelse har de fem elementers balance på vores krop og sind? Og hvad kan du bruge denne viden til?