MeTreat - Mennesket mellem Himmel og Jord (online)

Mennesket mellem Himmel og Jord

Denne MeTreat ser vi kort på Daoismens og Kristendommens "dyder og dogmer". Vi taler om deres forståelse og anvendelse af begrebet lys. Vi fortsætter emnet med den indre alkymi fra MeTreat om at lære at lave guld.

Temaet er en fortsættelse af MeTreat om den indre alkymi, som er et daoistisk begreb. Den indre alkymi handler om at skabe den gyldne nektar, som er metaforen for Qi. Men ikke bare Qi, men den transformation af Qi, som uvægerligt betyder en øget bevidsthed og dermed personlig og spirituel selvudvikling - kort sagt OPLYSNING.

Læs om den indre alkymi her

MeTreat - Indre og ydre alkymi – lær at lave “guld”!