MeTreat - Mennesket mellem Himmel og Jord (online)

Denne MeTreat ser vi kort på Daoismens og Kristendommens "dyder og dogmer". Vi taler om deres forståelse og anvendelse af begrebet lys. Vi fortsætter emnet med den indre alkymi fra MeTreat om at lære at lave guld.

MeTreat - Mennesket mellem Himmel og Jord – er det dig?