MeTreat - Lær at lave "guld" med indre alkymi (online)

Temaet er den indre alkymi, som er et daoistisk begreb. Alkymister blev de tidlige kemikere kaldt. De fleste forsøgte forgæves at lave guld. Den indre alkymi handler om at skabe den gyldne nektar, som er metaforen for Qi. Men ikke bare Qi, men den transformation af Qi, som uvægerligt betyder en øget bevidsthed og dermed personlig og spirituel selvudvikling.

Læs om den indre alkymi her

MeTreat - Indre og ydre alkymi – lær at lave “guld”!